Prireditve

Svojo prvo prireditev sem odvodila že v osnovni šoli. Od takrat so kulturne in druge prireditve ter številni dogodki in konference poglavitni del mojega življenja.

Za sodelovanje oziroma dodatna vprašanje obiščite kontaktno stran.